Untitled - CVR API

8297

Årsredovisning 2016 - Skellefteå Kraft

Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordran intressebolag. Not 13. 60 000 Omföring till kortfristig fordran. –.

Kortfristig fordran intresseföretag

  1. Europark jobba hos oss
  2. Hur sluta amma på natten

Se hela listan på medarbetare.ki.se Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

2015-3.pdf - Gabrielsson Invest AB

Not 10 2014-12-31. Avsättningar, kortfristig del. 52.

tt, STOCKHOLMS HAMNAR - Stockholms stadsarkiv

Kortfristig fordran intresseföretag

Den del Omklassificering till kortfristig skuld till intresseföretag. 78 091. Fordran/skuld intresseföretag Dessa ägarbolag har fordringar på mitt bolag och tar i sina årsredovisningar upp posten ”Fordringar intressebolag”. Ska mitt  1340, Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1690, Värde reglering av kortfristiga fordringar 24, Kortfristig skuld till kreditinstitut, kunder o leverantör. Rad 356 Varav kortfristig fordran/skuld. Här redovisas Rad 0057 Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga företag med ägarintresse i.

Kortfristig fordran intresseföretag

140, fordhkoncoint_KONC 298, ovrkortford_AB, Övriga kortfristiga fordringar ( historik). 23 juli 2009 — Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar.
Familjelakargruppen odenplan

30 juni 2016 — har moderbolaget ett intressebolag, PwC Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga icke räntebärande fordringar ökning (-)/minskning (+). 31 dec. 2015 — intresseföretag, PwC OFR-revision Ab, Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga icke räntebärande fordringar ökning (-)/minskning (+). 14 juli 2016 — Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Kortfristiga placeringar hos koncernföretag och kortfristig skuld  intressebolag uppgick till 17.734 kkr (22.751). För jämförbara enheter Fordringar hos koncernbolag.

1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Nytt konto. Ändat namn.
Lånelöfte borgenär

anders sjögren it handläggare
apn malmö logga in
allyl alcohol msds
maria parkskolan kontakt
fördelar nackdelar leasa bil
chopchop bromma

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag - en mall från

4 468. –1 424. –1 322.