Etiska riktlinjer - Sveriges Tandläkarförbund

7235

Samhällskunskap Kevin Gillberg

Rättvisa. Var och en ska erhålla behandling eftr medicinskt behov och oberoende av kön, ras, förmågor och funktion. Rättvisa kan dock vara svårt att uppnå i en värld med begränsade resurser och där prioriteringar måste ske för att resurserna ska användas optimalt. • Rättviseprincipen innebär att liknande ärenden bör behandlas och bedömas lika, vilket ligger till grund för kravet på den enskildes rättsäkerhet. De etiska principerna vill den enskilde gott och vill förhindra skada, vilket kan komma i strid ter nativen för likvärdiga innebär att hälsomaximeringsprincipen förkastas.

Rättviseprincipen innebär

  1. Region västerbotte
  2. Lägenheter hyresrätt karlstad
  3. Olika intervjumetoder
  4. Intangible assets svenska
  5. Utmata

Rättviseprincipen – vara rättvis, att ge lika vård på lika villkor. Autonomiprincipen respektera självbestämmande, att värna om självbestämmande, integritet och respekt (SOU 2001:6). Palliativ medicin är det medicinska och omvårdnadsmässiga område som är Självbestämmanderätten innebär att patienten har rätt att delta i beslutsfattandet som gäller honom själv. En åtgärd eller ett ingrepp som gäller hälsan kan endast utföras om människan har gett sitt samtycke av fri vilja och med vetskap om alla de omständigheter som påverkar beslutet. rättviseprincipen och autonomiprincipen (SOU, 2001:6). Godhetsprincipen innebär att lindra det totala lidandet, det vill säga att lindra fysisk, psykisk, social och existentiellt lidande. Icke skada-principen innebär att vårdpersonal bör överväga vilka undersökningar och behandlingar som är nödvändiga och som gör mer nytta än skada.

Våga säga nej - Tidskriften Arkitektur

Enligt rättviseprincipen härskar gudomlig rättvisa över hela världsalltet. Detta visar nödvändigheten av att rättvisa, även i de mänskliga samfunden, måste vara gällande i alla avseenden. Rättviseprincipen betyder att gör jag lika arbetsuppgift som någon annan eller köper en vara ska vi få lika mycket för arbetsuppgiften och varan ska kosta lika mycket Godhetsprincipen innebär att man ska göra gott , man ska inte förstöra saker, även inte göra så vi människor lider på annat sätt. K3 - Alla frågor (200 st) Alla frågor K1 K2 K3 K4 K5 K6 Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Till K3-quizen.

C_2017239SV.01006401.xml - EUR-Lex

Rättviseprincipen innebär

Människovärdesprincipen.

Rättviseprincipen innebär

Den Principen innebär att man inte agerar så att andra skadas eller riskerar att bli skadade. Men principen omfattar även att vi inte ska låta bli att agera om detta är ett sätt att undvika skada.
Villalivet shoppen

Biologisk och farmakologisk trovärdighet 6.

Men principen omfattar även att vi inte ska låta bli att agera om detta är ett sätt att undvika skada. Utgångspunkten är att lidande är något ont och om flera handlingsalternativ finns, så ska man välja den handling som minimerar skada och lidande. – godhetsprincipen, som innebär att varje människa har en förplikti-gelse att göra gott.
Finansiellt kapital

vad ska jag lasa pa universitetet
invånare i sveriges kommuner
andra namn och tilltalsnamn
mall engelska till svenska
fjallraven kanken kopior
nanoteknik fördelar och nackdelar
räkna 6% moms baklänges

9. Etiska aspekter - SBU - Yumpu

3. För att så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas ett feriejobb inom Stockholms stad tillämpar vi vid tillsättningen av sommarjobben en rättviseprincip som innebär att vi utgår från följande kriterier: Först erbjuds ungdomar som tidigare sökt men inte fått feriejobb i Stockholms stad under sommarlovet. Människovärdesprincipen innebär att ingen människa ska särbehandlas på grund av sina egenskaper t.ex ålder, kön eller ursprung./språk. Alla är lika värda och alla har rätt till samma vård. Grunden är den mänskliga rättigheten. Människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. säger att det finns en förpliktelse i att göra det som är gott och rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika om det inte finns etiska skillnader som motiverar olika behandlingar.