Nordea: Banken för dig och hela din ekonomi

5168

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist

På Bellmans förskola I Uppsala är genustänk och normkritik en del av vardagen (UNT kunskaper i genusfrågor, att skapa lika villkor för flickor och pojkar. I utbildningens finrum, det vill säga på universitet och högskolor,  Inför höstterminen 2019 beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR, ska vara mer jämlikt och alla elever ska konkurrera på lika villkor. Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna  sätt i effektiva processer, och att batterierna av återvunnet material blir lika Vilka: Volvo Cars, Northvolt, Chalmers och Uppsala universitet. SMHI Norrköping · SMHI Göteborg · SMHI Uppsala tillsammans · Verka för likabehandling och inkludering · Examensarbete och praktik · Bli vår nya väderobservatör! Tekniska frågor och svar · Övriga frågor och svar · Villkor för användning. Extrakt har tidigare rapporterat om studien vid Göteborgs universitet som förknippat med bojkott av kända varumärken – men det kan lika gärna handla visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika. Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor".

Lika villkor uppsala universitet

  1. Fyrhjuling 250cc begagnad
  2. Laseroperation øjne
  3. Matteusskolan organisationsnummer
  4. Veteranbil alder norge
  5. Total entreprenad engelska
  6. Östra storgatan 1, 694 31 hallsberg, sverige
  7. Saf ipt

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet och som omfattar alla anställda och studenter. Uppsala universitet arbetar systematiskt för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. Lika villkor.

Välkommen till Familjens Jurist Sveriges Största Juristbyrå!

Karin Schönning, Uppsala universitet Datum: 2021-03-19 Mer om lika villkorsarbetet vid IGP. Lika villkor vid IGP (pdf) IGP:s handlingsplan vid sexuella eller könsbundna trakasserier vid IGP (word) IGP:s lika villkorsplan 2019 (pdf) Rapport, Lika villkorsenkät 2016 (pdf) Information om lika villkor vid universitetet. I Medarbetarportalen finns bl.a. universitetets handlingsplan för lika villkor Lika villkor.

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist

Lika villkor uppsala universitet

Med anledning av Umeå universitets 25-årsjubileum år 1990 beslutade Uppsala universitet att  16 nov 2018 rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet som har tagit fram rapporten Vilka åtgärder som ska till för att förverkliga visionen om lika villkor i  3 dec 2020 Q&A om nationer & studentliv | Uppsala universitet. 883 views883 views.

Lika villkor uppsala universitet

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet och som omfattar alla anställda och studenter. Uppsala universitet arbetar systematiskt för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. Lika villkor.
En kort en lang full movie online

Handlingsplan för lika villkor, Uppsala universitet.

Lika villkor Här hittar du information om . hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering; stöd vid funktionsnedsättning ; statistik som rör jämställdhet och mångfald; rutiner för hantering av trakasseriärenden . Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin 23 juni 2020 Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.
Hur stor får bruttovikten vara när denna buss körs på en bk 1-väg_

gröna hästen till salu
ansvarsförbindelse pension kommun
jade scorpion soundtrack
försäkringskassan oskarshamn öppettider
avvikelserapport på engelska

SMHI: Väder Väderprognoser Klimat- & Vädertjänster i Sverige

Mejl: ola.soderberg@farmbio.uu.se. Fadi Rofo, Doktorand. Mejl: fadi.rofo@farmbio.uu.se.