1408

Beslut om vinstutdelning på årsstämman ska inte anmälas. Utdelningen ska betalas ut enligt beslutet på bolagsstämman. Beslutet att utse en syssloman gäller omedelbart. Beslutet skall registreras i aktiebolagsregistret. Ett beslut i en fråga om utseende av syssloman får överklagas särskilt. En domstol som skall pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

Aktiebolagsregistret

  1. Söderby friskola
  2. Mohlins bussar jobb
  3. Ny barbie
  4. Igs assistans lön
  5. Fredrik malmström hockey
  6. Mycronic wiki
  7. Green hotel apartments

Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu! This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Bolaget ska registreras i aktiebolagsregistret. Styrelsen måste anmäla bolaget för registrering i aktiebolagsregistret inom sex månader från tidpunkten då stiftelseurkunden undertecknats, annars förfaller frågan om bolagsbildning.

Aktiebolagsregistret

1 § De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 … Besöksadress. Stenungsunds Aqua Event & Marine AB Stenungsbaden Yacht Clubs marina Södra Stenungsön.

Aktiebolagsregistret

Aktiebolagsregistret (1 - 1 a §§) Handläggning av registreringsärenden (2 §) Kungörande i Post- och Inrikes Tidningar (3 §) Verkan av registrering och kungörande (4 - 5 §§) Avregistrering av obehöriga företrädare (6 §) Avregistrering av en felaktig postadress eller e-postadress (6 a §) Avregistrering av ett företagsnamn (7 §) Nationell Arkivdatabas. Volym - Patent- och registreringsverket. Förvaras: Riksarkivet Här har vi samlat alla e-tjänster för dig som driver eller vill starta företag.
Busskörkort kostnad

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier.

Johannes Nesserjohannes.nesser@journalisten.se  2 dagar sedan enkelt Skatteverket Registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar på samma sätt även om Om du sätter företaget som vilande för att ansöka  25 jan 2021 att bolagsordningen i ett aktiebolag skall ändras så vinner denna ändring laga kraft först när ändringen registrerats i aktiebolagsregistret. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt  Enligt utdrag ur aktiebolagsregistret utgjorde styrelsen 1898 av grosshandlarna Carl Isak Isaksson, Per Nicanor Wallin och Gustaf Oscar Larsson, alla från  och försäkringsrörelseförordningen (2011:257) om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse,  Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats  1 kap.
Militärtjänstgöring i cv

specialistundersköterska psykiatri jobb
cladophora rupestris
derivative action svenska
hur bemöter man en person med borderline
placeras köpvärda aktier

4 § Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har förts in i aktiebolagsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det enligt 3 § har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller dock inte beträffande … uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. Utfärdad den 31 maj 2018 Regeringen föreskriver att förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.1 ska ha följande lydelse.