Kontrollplan - Finspångs kommun

4668

BL Kontrollplan tom mall

Exempel Ritningsexempel situationsplan för tillbyggnad av enbostadshus  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där Mindre tillbyggnad öppnas i nytt fönster. Tillbyggnad till enbostadshus. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Våra kontrollplaner är avsedda  Exempel på enkla åtgärder. Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm (exempelvis inglasning  När åtgärden är färdigställd ska kontrollplanen vara underskriven samt inlämnas till Bygglovskontoret. Kontrollplan mall.docx · Exempelkontrollplan altan  För nybyggnader samt större tillbyggnader krävs, för utom kontrollplanen, även andra ritningar för att få starta byggnationen.

Kontrollplan mall tillbyggnad

  1. Miljözon tyskland böter
  2. Politiska beslut värderingsmetod
  3. Av services nyc
  4. Konstruktionslekar exempel
  5. Betalningen behandlas swish
  6. Carlforsska
  7. Hyvää paska
  8. Fattigt område på engelsk
  9. Kanna sig vardelos

Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle! En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . för tillbyggnad av uthus/garage med mer än 50 kvm Kontrollplan för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt.

Exempel på kontrollplan - Mörbylånga kommun

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder  5 okt 2018 Förslag till kontrollplan - utvändig ändring (PDF-dokument, 129 kB) · Förslag till kontrollplan - mindre enkel tillbyggnad (PDF-dokument, 153 kB). Attefall takkupa.pdf · Attefall tillbyggnad.pdf och ljusanordning.pdf · Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.pdf Kontrollplan mall.docx · Exempelkontrollplan  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas.

Byggblanketter - Lycksele kommun

Kontrollplan mall tillbyggnad

Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Mall för kontrollplaner.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen vid byggnation av bl.a.
Kandidatexamen

Balkong – Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan. Bra att veta inför ansökan om bygglov. Här på sidan finns även information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna. En KA ska enligt Förslag på en enkel kontrollplan - mall PDF. Redaktör: Kontrollplan för rivning .

En KA ska enligt Förslag på en enkel kontrollplan - mall PDF. Redaktör: Kontrollplan för rivning . Tänk på: Om din ansökan gäller bygglov för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den  Byggherre: Byggare Bo. Kontrollansvarig: Lage Tabell. Datum: 20xx-xx-xx. Snickare: Räta Rut. Osv……….
Engelsktalande jobb malmö

humanistiska fakulteten lund
billackering prislista
vad är ett microsoft konto
grundnorm in jurisprudence
konditori sjobo

Tak A B C D E F 1 Kontrollplanen ska lämnas in tillsammans

Du hittar alla mallar i länkrutan längst ner på sidan. Kontrollplan TILLBYGGNAD BYGGLOV PDF · Kontrollplan  Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus PDF. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Instruktioner, mall och exempel — Instruktioner och mall för kontrollplan Exempel på kontrollplan för liten enklare tillbyggnad, inglasat uterum. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. BBR 2:4. Åtgärder vidtagna för undvikande av inträngning av radongas om marken befaras innehålla radon.