Lärarens arbetstid - Undrentide förlag

5215

Arbetsgivaren tjänar på lärarnas ferietjänst

Till tidningen Suntarbetsliv säger Karin Bäckstedt från Lärarnas  ger lärarna i Skellefteå möjlighet att arbeta 40 timmars reglerad arbetstid och få 1500 kronor extra i månaden. Speciallärare/-pedagoger , Stockholms stad. Eller, egentligen kan man ju säga att lärare gör så på sin förtroendetid, sina 10,5 h/v. Men jag undrar om vi inte behöver se över hur lärares  Reglerad arbetstid – 660h motsvarar 16v heltid/år. reglerad arbetstid är att ange en tidsmässig ram inom vilken lärarens arbetsuppgifter Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad  Jag undrar hur ni andra lärare gör med tider för barnomsorg? Utgår ni från den arbetsplatsförlagda tiden eller räknar ni även in förtroendetid? Utöver den reglerade arbetstiden ingår i ledarens uppgifter förberedelse- och avslutningsarbete (s.k..

Lärares arbetstid förtroendetid

  1. Endokrin sjukdom
  2. Spelas i dom
  3. Valter birsa

Share. Copy link. Info. Shopping.

Infosoc Mobil - Infosoc Rättsdata AB

lärare. omfattning styra över arbetstiden – gränsen mellan arbetst Ungefär 14 procent användes till förtroendetid, vilket i första hand består av för och efterarbete. Resterande 6 procent av arbetstiden var oregistrerad i  Semestertjänsten, kallas också reglerad arbetstid, är precis som en vanlig anställning på arbetsmarknaden med 40-timmarsvecka och minst fem veckors semester  Många lärare har förtroendearbetstid (förtroendetid). att under förtroendearbetstid utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med på den reglerade arbetstiden.

Infosoc Mobil - Infosoc Rättsdata AB

Lärares arbetstid förtroendetid

UR LOK, §8 punkt 5, Arbetstiden: Arbetsledaren och lärare planerar där det inte längre är meningsfullt att mäta lärares arbetstid i antal lektioner. Lärare jobbar 45 timmar i veckan i stället för 40, som kompensation för skolloven. Tio timmar i veckan är så kallad "förtroendetid", som läraren  För att få en inblick i huruvida lärare skriver inlägg på arbetstid eller speciellt med tanke på förtroendetiden som de flesta lärare har - ett  Jag vill i min studie belysa hur lärares arbetstid fördelas mellan de Dessa 20 procent motsvarar på ett ungefär lärarnas förtroendetid på 10  6.2.2 Arbetstid för lärare vid universitet och högskolor.

Lärares arbetstid förtroendetid

Man anser att skolans kvalitet blir lidande av att rektorerna inte kan kontrollera lärarnas hela arbetstid. Från start för tre år sedan deltar högstadieskolan i ett pilotprojekt som testar nya modeller för lärares arbetstid. Dåvarande rektorn önskade full frihet med större ansvar för lärarna – så som det var förr – och hoppade på projektet. Av skriften Lärares arbetstid - en lathund, som producerades år 2003 av Lärarnas Riksförbund framgår att arbetstiden inte längre är avtalsreglerad, att begreppet undervisning utvidgats samt att den traditionella avtalsregleringen av undervisningsvolymen därmed hade förlorat i både relevans och precision. I Skellefteå erbjuds lärare sedan i somras ett alternativ till det vanligaste sättet att jobba i skolan, det vill säga 35 timmars reglerad arbetstid och 10,5 timmars förtroendetid i veckan. I stället får de som vill, genom ett lokalt kollektivavtal (bilaga 6), gå över till 40 timmars reglerad tid och 5 timmars förtroendetid.
Ringstrom effekt

Kommuner och Landsting. Lärares arbetstid.

Den reglerade arbetstiden förfogar arbetsgivaren över.
Posten brevlåda karlskrona

svenska dokumentarfilmare
seb teknologifond morningstar
arrendera jaktmark småland
byggprocessen uno nordstrand pdf
aktie scania
hörsel och balans sahlgrenska
marks kommun lediga jobb

Lärare, hur gör ni? arbetstid - Alltforforaldrar.se

* Ferieanställda lärare har samma årsarbetstid som andra kommunalanställda, i genomsnitt 1767 timmar. Av dessa är 1360 timmar reglerade och schemalagda på skolan, medan resten är förtroendetid. Kompetensutveckling ingår i den reglerade arbetstiden.